Wavy Integritetspolicy

Dessa villkor gäller från 2014-12-01 och tills vidare. Dokumentet är framtaget med stöd av Almi Företagspartner.

För oss på Wavy är det viktigt att skydda och respektera den personliga integriteten för alla vars personuppgifter vi behandlar som en del i användningen av våra produkter och tjänster. Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med svensk lag och vi använder säkerhetsteknologi för att förhindra att dina personuppgifter blir åtkomliga för obehöriga. Denna Integritetspolicy beskriver den personuppgiftsbehandling för vilken Wavy är personuppgiftsansvarig.

Vi behandlar personuppgifter som vi inhämtat i samband med att du registrerat dig för våra tjänster och genom dina kontakter med oss och de salonger du bokar tider hos, våra närstående bolag och tredje parter, och när du deltar i tävlingar, undersökningar, enkäter och liknande, och genom din användning av våra webbsidor och tjänster. Exempel på personuppgifter som vi kan komma att behandla är ditt namn, telefonnummer, epostadress, bokningshistorik, IP-nummer, identifieringsdata för enheter som du använder för att få tillgång till och använda våra webbsidor och tjänster, samt lokaliseringsdata (GPS). Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna tillhandahålla våra tjänster, för att tillgodose dig med nyheter, information och marknadsföring rörande våra tjänster. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för att förbättra och utveckla våra webbsidor och tjänster.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra kunder, närstående bolag, och tredje partner för de syften som beskrivs ovan, inklusive till parter som befinner sig utanför EU/EES. Genom att registrera dig för och/eller använda någon av våra tjänster, samtycker du till den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna Integritetspolicy, inklusive eventuell överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES och till att motta elektronisk marknadsföring från oss och våra kunder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att motta marknadsföring från oss genom att kontakta oss på [email protected]. Om du vill rätta eller uppdatera dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på [email protected].

För att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss kan du skicka ett undertecknat brev till Wavy AB, PUL, Söderväg 5C, 621 58 Visby

Om du väljer att återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling enligt denna Integritetspolicy, kan vi bli förhindrade att tillhandahålla dig våra tjänster. Vi kan oavsett detta komma att fortsätta behandla dina personuppgifter för legitima syften, såsom för att fullgöra ett avtal med dig eller våra kunder, eller för att skydda våra intressen i samband med tvist.